• head_banner_015

Kính hiển vi lực nguyên tử

Kính hiển vi lực nguyên tử

  • atomic force afm microscope

    Lực lượng nguyên tử kính hiển vi afm

    Thương hiệu: NANBEI

    Mô hình : AFM

    Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), một công cụ phân tích có thể được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc bề mặt của vật liệu rắn, bao gồm cả chất cách điện.Nó nghiên cứu cấu trúc bề mặt và đặc tính của một chất bằng cách phát hiện tương tác giữa các nguyên tử cực kỳ yếu giữa bề mặt của mẫu cần thử nghiệm và một phần tử nhạy cảm với lực vi mô.